Met ‘saaie’ voorwaarden je merk versterken?!

Samenwerking Glasverzekering (SGV)
heldere leesbare verzekeringsvoorwaarden

Een aansprekend filmpje, een inspirerende corporate story, een klinkende pay-off… allemaal uitstekende middelen om je als organisatie mee te positioneren. Maar juridische voorwaarden? Die moeten vooral ‘kloppen’, toch? Geen eer aan te behalen als het gaat om het neerzetten van je merk. SGV denkt daar anders over.

Heldere, leesbare voorwaarden

Samenwerking Glasverzekering (SGV) is een specialistische verzekeraar voor met name de zakelijke markt. Onlangs heeft de organisatie haar algemene voorwaarden vernieuwd. Ze zijn geschreven door de verzekeringsexperts van SGV zelf, dus ze kloppen juridisch en inhoudelijk. Maar, SGV wil méér. De voorwaarden moeten helder en leesbaar zijn. En bovendien: aansluiten bij de nieuwe strategie en koers, waarin ‘informeel’ en ‘vernieuwend’ de boventoon voeren.

Aan Nawwara de vraag om de algemene voorwaarden te herschrijven naar heldere, eigentijdse en klantgerichte voorwaarden. In lijn met de nieuwe positionering.

Vertel je verhaal, ook via je voorwaarden

Voorwaarden zijn taaie kost, er zijn maar weinigen die lekker een boekje voorwaarden gaan lezen. En toch kun je voorwaarden goed gebruiken om je merk meer gezicht te geven. Door de toon die je kiest, en de opmaak. Zo hebben we de begrippen ‘informeel’ en ‘vernieuwend’ vertaald naar de voorwaarden:

  • In plaats van veel tekst aan te bieden, hebben we uitleg vaak opgelost met stappenplannen, beslisschema’s en infographics
  • De teksten hebben geen artikelnummers zoals gebruikelijk in voorwaarden
  • De structuur verhoogt de vindbaarheid doordat het document antwoord geeft op veel gestelde klantvragen.
  • Elke alinea (‘artikel’) begint met een vetgedrukte zin. Die zinnen vormen samen de hoofdlijn van het verhaal. De details staan in de lopende tekst van de alinea. Zo kan de lezer zelf kiezen hoe diep hij in de informatie wil duiken. Tegelijkertijd blijft de informatie goed scanbaar.

Juridisch correct

De nieuwe algemene voorwaarden zijn zakelijk maar begrijpelijk en vriendelijk. En een tikje vernieuwd, dankzij de stroom- en beslisschema’s en het ontbreken van artikelnummers. En dankzij de input van de juristen van SGV, hebben de voorwaarden niet ingeboet aan de juridische werkelijkheid. Want behalve klantvriendelijk moeten ze uiteraard ook gewoon ‘kloppen.’ En dat doen ze.

Delen:

Online vindt u ons vanaf nu hier

Naar de nieuwe website